event

Event & Arrangemang

hakan

Mötet mellan människor är det som får saker att hända. Next Concept Group gör era träffar, konferenser eller arrangemang till en upplevelse med rätt förutsättningar för det som ni vill uppnå. Genom att vi fokuserar på att arrangemanget uppfyller de krav som vi gemensamt satt upp så kan ni fokusera på att förmedla ert budskap eller bara njuta av arrangemanget.

Next Concept Group har välutvecklade system för inbjudan, anmälningar, planläggning och uppföljning. Det gör att varje del i kedjan fungerar optimalt och kan utvärderas kvalitetsmässigt, vilket är en garanti för en hög standard. Inför varje nytt uppdrag lyssnar vi på era idéer och projektleder sedan uppdraget med en tät dialog med er som uppdragsgivare.

Direktkontakt:
Håkan Gröön
0470-73 96 08
hakan@nextconcept.se